• İnönü cad. Şifa mah. No:145 MALATYA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI